کتاب ایران شناسی نفیس

code: 167
کتاب ایرانشناسی نفیس (قطع خشتی)
A – با جعبه لوکس و پوشش پتینه چرم
B – با جعبه لوکس با پوشش پتینه چرم و قلم کاری مس
سایز: 4*27*28 cm
همراه با ساک دستی مخصوص