ست مدیریتی مدل یاقوت

code: 57\3\A
مدل : ست یاقوت

ست خودکار و روان نویس و ساعت رومیزی

همراه جعبه Deluxe و ساک دستی