لیوان شیشه ای با نعلبکی گلس ست

code: 181/14
مدل: Glass Set