لیوان سرامیکی به همراه قاشق

code: 180/9
مدل: Daric
لیوان سرامیکی قابل استفاده در ماکروفر
قهوه ای داخل کرم
کرم داخل قهوه ای