لیوان سرامیکی ساده و به همراه قاشق

code: 179/1
مدل: Coffee
لیوان سرامیکی ساده و قاشق دار
رنگبندی