قرآن نفیس با جلد چرم و قلم کاری مس

code: 154/1
مدل: نور
قرآن نفیس با جلد چرم و قلم کاری مس به همراه
ساعت جیبی و ذره بین
و جعبه لوکس با قلم کاری مس و ساک دستی
مخصوص
سایز جعبه: 5*7/20*26 cm