فنجان نعلبکی سرامیکی ویونا

code: 168/3
مدل: Viona
ست فانتزی فنجان نعلبکی سرامیکی
قابل استفاده در ماکروفر با جعبه Paper