فنجان نعلبکی سرامیکی

code: 180/3
مدل:Marlic
ست فانتزی فنجان و نعلبکی سرامیک
به همراه جعبه Paper -قابل استفاده در ماکروفر
داخل قهوه ای- بدنه سبز- داخل قهوه ای- بدنه آبی