فنجان نعلبکی دیبا

code: 179/5
مدل: Diba
ست فنجان نعلبکی سرامیک به همراه جعبه Paper
قابل استفاده ماکروفر
A: دسته طلایی B: دسته نقره ای