فلش مموری مدل چرمی

code: 66/4/H

فلش مموری چرمی 8 GB
همراه با جعبه فلزی