ست مدیریتی مدل Board Set

code: 133/8/F

مدل : Board Set
ست خودکار، جاسوئیچی با جعبه Hard
و ساک دستی