ست مدیریتی مدل Silver Set

code: 134/7/F

مدل : Silver Set
ست جای کارت ویزیت، جاسوئیچی و
خودکار با جعبه Hard و ساک دستی