ست مدیریتی مدل New Prada II

code: 133/7/E

مدل : New Prada II
ست خودکار، جای کارت ویزیت و
فلش مموری 8 گیگ با جعبه Hard
و ساک دستی