ست مدیریتی مدل New Happy

code: 134/3/F

مدل : New Happy
ست خودکار و جاکلیدی و فلش مموری
8 گیگ با جعبه Hard و ساک دستی