ست مدیریتی مدل dream

code: 55\4\A

مدل : Dream

ست خودکار، جای کارت ویزیت، جاسوییچی