ست مدیریتی مدل Cotton Set

code: 133/7/E

مدل : Cotton Set
ست خودکار، جای کارت ویزیت و
فلش مموری 8 گیگ با جعبه Hard
و ساک دستی