ست مدیریتی مدل صدف

code: 57\4\B

مدل : ست صدف

ست خودکار و روان نویس به همراه

ساعت، همراه جعبه Deluxe و ساک دستی