ست دفترچه یادداشت و جاسوئیچی تمام چرم و خودکار

code: 87/1/40
مدل: پارسا
ست دفترچه یادداشت و جاسوئیچی تمام چرم
و خودکار همراه با جعبه فانتزی و ساک دستی

شناسه محصول: 87/1/40 دسته: