دفترچه خاطرات با جلد جیر همراه با خودکار و جعبه لوکس

code: 85/0/40
مدل: خاطره II
دفترچه خاطرات با جلد جیر همراه با خودکار
و جعبه لوکس (سایز پالتویی) همراه ساک دستی

شناسه محصول: 85/0/40 دسته: