دفترچه خاطرات با جلد جیر همراه با خودکار و جعبه لوکس

code: 86/0/40
مدل: خاطره I
دفترچه خاطرات با جلد جیر همراه با خودکار
و جعبه لوکس (سایز رقعی) همراه ساک دستی

شناسه محصول: 86/0/40 دسته: