خودکار پلاستیکی

code: 195/1
مدل: سالار
قرمز و آبی