خودکار تاچ

code: 195/4

مدل: تاچ
خودکار با امکان تاچ در محل هندزفری